Upphandling i Stockholms stad

Stadens verksamhet har dagligen kontakt med tusentals leverantörer. Våra leverantörer är såväl stora som små och säljer allt från skruv och papper till konsulttjänster och äldrevård.

Vi uppskattar ditt intresse för oss, och hoppas få se dig som anbudsgivare i våra upphandlingar.

Här berättar vi om hur vår inköpsprocess ser ut. En viktig utgångspunkt är att våra inköp och upphandlingar ska bidra till ekonomisk och kvalitativ, social, demokratisk samt miljö- och klimatmässig hållbarhet samtidigt som välfärden utvecklas och medborgarnas behov tillgodoses.

Centrala och lokala inköp 

Stockholms stads kommunkoncern består av 32 förvaltningar och 16 bolag som var och en ansvarar för sina inköp och upphandlingar. Vissa upphandlingar sker centralt eller gemensamt och omfattar flera eller samtliga förvaltningar och bolag.

Stadens inköp görs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). För vissa köp av sociala tjänster kan staden också använda lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vid alla affärer utom de allra minsta annonseras stadens upphandlingar. För att bli leverantör till oss lämnar du anbud i en sådan upphandling.

Affärsmässiga inköp och upphandlingar

Målet för staden är att få maximalt värde för skattepengarna och att vi ska uppfattas som en professionell köpare och beställare. Våra verksamheter ska få de varor och tjänster de behöver med rätt kvalitet till rätt pris.

Våra offentliga upphandlingar följer alltid samma inköpsprocess.

Ramavtal

Stadens inköp sker till stor del med utgångspunkt i ramavtal som upphandlas gemensamt för flera förvaltningar och för en längre tid. Ramavtalen anger villkoren för vissa typer av köp, till exempel priser, kvalitet och andra villkor som ställdes i upphandlingen. Vanligen är de förvaltningar som ingått ramavtal med leverantörer bundna till så kallad köptrohet under avtalstiden. Det betyder att de inte byter leverantör inom det området så länge avtalet gäller.

Inköpsorganisationen jobbar åt verksamheten

Stadens program för upphandling och inköp

En rad olika styrdokument ligger till grund för arbetet i stadens verksamheter. Här kan du bland annat ta del av stadens program för upphandling och inköp. 

Delta i offentlig upphandling

Innan du påbörjar din ansökan för att bli leverantör till Stockholms stad finns det en rad saker som är viktiga att känna till kring upphandlingsförfarandet. Här guidar Upphandlingsenheten dig steg för steg igenom processen. 

Krav och definitioner vid upphandling

Uppdaterad