Våra inköpskategorier

För att skapa effektivitet i inköpen planerar vi samlat för hela staden inköp inom utpekade inköpsområden, kategorier.

Kategoristyrt inköpsarbete betyder att olika kategorier analyserar stadens behov, inköpsmönster och marknader för att få bättre kunskap inför upphandlingar. Arbetet sker faktabaserat och tvärfunktionellt över hela staden.

Vårt mål är att skapa ett samordnat och enhetligt inköpsarbete inom de olika kategorierna. Då kan du bättre känna igen våra upphandlingar inom olika områden.

Inköpskategorier

Kategorin är en del av kategorin tekniska konsulter och omfattar

 • byggledningstjänster
 • projektledningstjänster
 • projekteringsledningstjänster
 • projektekonomi/controllers
 • kalkyltjänster.

Upphandling av kategorins olika delar görs av respektive verksamhet.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 500 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar elkraft och nätkostnader.

Upphandling av elkraft görs gemensamt för alla stadens verksamheter.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 610 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar

 • personbilar
 • lätta lastbilar,
 • hyrbilar
 • bilpool.

I kategorin ingår även

 • finansiering
 • fordonsadministration
 • försäkringar
 • färdskrivare och alkolås.

Upphandlingarna inom kategorins olika delar görs gemensamt för hela staden.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 100 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar

 • möbler
 • textilier
 • inredning.

Upphandling av kategorins olika delar görs gemensamt för hela staden.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 160 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar lokalvård inom stadens olika verksamheter.

Upphandling av lokalvård görs av respektive verksamhet inom staden, både som ramavtal och som kontrakt för specifika objekt.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 500 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar livsmedel för samtliga verksamheter och måltidsentreprenader inom skola och omsorg.

Upphandling av livsmedel görs som ramavtal för hela staden. Måltidsentreprenader upphandlas av respektive verksamhet.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 600 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar vitvaror och storköksutrustning.

Upphandlingar av vitvaror respektive storköksutrustning görs som gemensamma ramavtal för stadens olika verksamheter.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 145 miljoner kronor per år.

Staden arbetar med att ta fram inköpskategorier för it-konsulter samt LSS-boenden.

Bidra till vår omvärldsbevakning

Medarbetarna i inköpskategorierna har kontakt med företag och organisationer i olika sammanhang.

Vill du tipsa oss om idéer eller lösningar inom någon kategori som du tror staden skulle kunna ha nytta av? Bidra till vår omvärldsbevakning genom att fylla i och skicka kontaktformuläret.

Uppdaterad