Våra inköpskategorier

För att skapa effektivitet i inköpen planerar vi samlat för hela staden inköp inom utpekade inköpsområden, kategorier.

Kategoristyrt inköpsarbete betyder att olika kategorier analyserar stadens behov, inköpsmönster och marknader för att få bättre kunskap inför upphandlingar. Arbetet sker faktabaserat och tvärfunktionellt över hela staden.

Vårt mål är att skapa ett samordnat och enhetligt inköpsarbete inom de olika kategorierna. Då kan du bättre känna igen våra upphandlingar inom olika områden.

Inköpskategorier

Kategorin är en del av kategorifamiljen externa tjänster.

Bemanningskonsulter avser inhyrning av tillfällig personal från externa företag.

Kategorin omfattar bemanningstjänster inom

 • administration
 • ekonomi
 • skola
 • förskola
 • vård
 • omsorg
 • socialtjänst.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 340 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen tekniska konsulter och omfattar

 • byggledningstjänster
 • projektledningstjänster
 • projekteringsledningstjänster
 • projektekonomi/controllers
 • kalkyltjänster.

Upphandling av kategorins olika delar görs av respektive verksamhet.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 800 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen lokal och FM  och omfattar elkraft och nätkostnader.

Upphandling av elkraft görs gemensamt för alla stadens verksamheter.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 670 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen maskiner och fordon och omfattar

 • personbilar
 • lätta lastbilar
 • hyrbilar
 • bilpool.

I kategorin ingår även

 • finansiering
 • fordonsadministration
 • försäkringar
 • färdskrivare och alkolås.

Upphandlingarna inom kategorins olika delar görs gemensamt för hela staden.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 50 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen lokal och FM och omfattar

 • möbler
 • textilier
 • inredning.

Upphandling av kategorins olika delar görs gemensamt för hela staden.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 210 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen it och kommunikation och omfattar

 • verksamhetsutveckling och ledarskap
 • projekt och livscykelhantering
 • geodata och GIS (geografiska informationssystem)
 • informationssäkerhet.

Upphandling av kategorins olika delar görs gemensamt för hela staden.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 540 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen lokal och FM och omfattar lokalvård inom stadens olika verksamheter.

Upphandling av lokalvård görs av respektive verksamhet inom staden, både som ramavtal och som kontrakt för specifika objekt.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 480 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen vård och omsorg.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innefattar tio olika typer av stödinsatser. Kategorin LSS-boenden fokuserar på stödinsatserna boende för barn och unga respektive boende för vuxna.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 1 130 miljoner kronor per år.

Kategorin omfattar livsmedel för samtliga verksamheter och måltidsentreprenader inom skola och omsorg. Kategorin är en egen kategorifamilj.

Upphandling av livsmedel görs som ramavtal för hela staden. Måltidsentreprenader upphandlas av respektive verksamhet.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 770 miljoner kronor per år.

Kategorin är en del av kategorifamiljen drift och underhåll och omfattar bland annat

 • parkskötsel
 • dammunderhåll
 • barmarks- och vinterväghållning
 • belysning.

Kategorin är en del av kategorifamiljen anläggningsmateriel och omfattar vitvaror och storköksutrustning.

Upphandlingar av vitvaror respektive storköksutrustning görs som gemensamma ramavtal för stadens olika verksamheter.

Kategorin hanterar en inköpsvolym på 100 miljoner kronor per år.

Bidra till vår omvärldsbevakning

Medarbetarna i inköpskategorierna har kontakt med företag och organisationer i olika sammanhang.

Vill du tipsa oss om idéer eller lösningar inom någon kategori som du tror staden skulle kunna ha nytta av? Bidra till vår omvärldsbevakning genom att fylla i och skicka kontaktformuläret.

Uppdaterad