Bidra till dialog och innovation

Ny teknik och nya lösningar är viktiga för en hållbar utveckling av Stockholm. Dina tankar och idéer behövs när vi tillsammans fortsätter bygga möjligheternas Stockholm.

Stockholm ska vara en bra stad att leva i för alla. Som en växande storstad med stockholmare med skilda behov ökar kraven på att stadens gemensamma yta och resurser används klokt, effektivt och innovativt. För att lägga grunden för morgondagens välfärd vill vi tänka nytt tillsammans med

  • stockholmarna
  • näringslivet
  • våra medarbetare
  • akademin
  • civilsamhället.

Dialog under upphandling

När en upphandling är annonserad kan du ställa frågor om det är något som är oklart eller otydligt. Det gör du skriftligt i stadens annonsportal i upphandlingsverktyget Kommers, där upphandlingen är annonserad. Alla frågor och svar publiceras öppet men anonymt.

Dialog efter upphandling

När upphandlingen är klar skickas ett beslut om resultatet, ett så kallat tilldelningsbeslut, till alla som har lämnat anbud. Resultatet av upphandlingen annonseras också i stadens annonsportal i upphandlingsverktyget Kommers.

Ibland kan det ta litet tid innan annonsen kommer ut, exempelvis om det blir en överprövning.

Kontakta gärna ansvarig upphandlare om du vill veta mer. Om du inte vann upphandlingen kan du dra lärdomar som ökar dina chanser nästa gång.

Delta i våra upphandlingar

Uppdaterad