Bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem

I Stockholms stad har den som blivit beviljad insats enligt SoL eller LSS möjlighet att välja utförare. För att bli utförare krävs att du deltar i en upphandling.

Här kan du läsa mer om hur ditt företag kan bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. 

LOV och LOU

Stockholms stad använder sig av två upphandlingslagar:

  1. Lagen om valfrihetssystem (LOV).
  2. Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Berörda verksamheter

Stockholms stad har valfrihet inom följande verksamheter:

  • Boende och daglig verksamhet (LOV).
  • Bostad med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning (LOV).
  • Dagverksamhet (LOV).
  • Familjerådgivning (LOV).
  • Hemtjänst (LOV).
  • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS (LOV).
  • Ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS (LOV).
  • Vård- och omsorgsboende (LOV och LOU).

Verksamhetsområde

Uppdaterad