Äldreomsorg

I Stockholms stad har den som blivit beviljad insats inom äldreomsorgen i många fall möjlighet att välja utförare.

För att bli utförare krävs att du deltar i en upphandling.

Olika typer av verksamheter

Uppdaterad