Socialtjänst och LSS

Här finns information om hur du deltar i en upphandling för att bli utförare inom socialtjänst och LSS i Stockholms stad.

Ansök

Ansök om att delta i valfrihetssystemet som utförare elektroniskt i upphandlingsverktyget TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är kostnadsfritt.

Så gör du

Du som är anbudsgivare och vill delta i upphandlingen lämnar ditt anbud elektroniskt via TendSign. I TendSign får du tillkommande information i upphandlingen (eventuella förtydliganden, frågor och svar) samt meddelande om tilldelningsbeslut.

Du registrerar dig genom att ange användarnamn och lösenord via webben. Direkt efter registrering får du tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt.

Aktuella ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer inom SoL och LSS (excel, 22,9 kB)

Referensnummer insatser

Du kan välja mellan följande verksamheter:

 • bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse
 • bostad med särskild service för vuxna.

Referensnummer

Sök efter följande referensnummer för att komma till förfrågningsunderlaget:

 • Korttidsvistelse: 2.11.3–520/2019
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar: 2.11.3–522/2019
 • Bostad med särskild service för vuxna: 2.11.3–524/2019
 • Daglig verksamhet: 2.11.3–523/2019

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Du kan välja mellan följande verksamheter:

 • bostad med särskild service
 • stödboende
 • boendestöd
 • sysselsättning enligt SoL.

Referensnummer

Sök efter följande referensnummer för att komma till förfrågningsunderlaget:

 • Boendestöd: 2.11.3–514/2019
 • Sysselsättning: 2.11.3–515/2019
 • Stödboende: 2.11.3–516/2019
 • Bostad med särskild service: 2.11.3–517/2019

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–518/2019 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–236/2019 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–521/2019 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Uppdaterad