Socialtjänst och LSS

Här finns information om hur du deltar i en upphandling för att bli utförare inom socialtjänst och LSS i Stockholms stad.

Så ansöker du

Ansök om att delta i valfrihetssystemet som utförare elektroniskt i upphandlingsverktyget Kommers. Det är kostnadsfritt att skapa konto.

I Kommers får du tillkommande information i upphandlingen (eventuella förtydliganden, frågor och svar) samt meddelande om tilldelningsbeslut.

Förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer

Du hittar förfrågningsunderlag (villkor) och ersättningsnivåer på vår webb för leverantörer och utförare. 

Referensnummer insatser

Du kan välja mellan följande verksamheter:

 • bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse
 • bostad med särskild service för vuxna.

Referensnummer

Sök efter följande referensnummer för att komma till förfrågningsunderlaget:

 • Korttidsvistelse: 2.11.3–748/2020
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar: 2.11.3–750/2020
 • Bostad med särskild service för vuxna: 2.11.3–751/2020
 • Daglig verksamhet: 2.11.3–752/2020

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Du kan välja mellan följande verksamheter:

 • bostad med särskild service
 • stödboende
 • boendestöd
 • sysselsättning enligt SoL.

Referensnummer

Sök efter följande referensnummer för att komma till förfrågningsunderlaget:

 • Boendestöd: 2.11.3–742/2020
 • Sysselsättning: 2.11.3–743/2020
 • Stödboende: 2.11.3–744/2020
 • Bostad med särskild service: 2.11.3–745/2020

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–746/2020 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–747/2020 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Referensnummer

Sök efter referensnummer 2.11.3–749/2020 för att komma till förfrågningsunderlaget.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Uppdaterad