Stockholms stads upphandlingar

Välkommen att göra affärer med oss! Stockholms stads ambition är att så många företag som möjligt kan vara med och lämna anbud i våra upphandlingar.

Stockholms stad gör varje år en sammanställning över de upphandlingar som planeras under året.

Stockholms stad använder systemen Kommers och TendSign för att annonsera upphandlingar. Lär dig mer om hur du lämnar anbud.

För att öka kvaliteten i stadens upphandlingar välkomnas kunskap och erfarenhet från marknadens aktörer. Det sker genom konkurrensneutrala dialogformer.

Stadens verksamhet har dagligen kontakt med tusentals leverantörer. Vi uppskattar ditt intresse för oss, och hoppas få se dig som anbudsgivare i våra upphandlingar.