Planerade upphandlingar

Här finner du de större upphandlingarna som Stockholms stads förvaltningar planerar att genomföra under året.

Upphandlingsplanerna omfattar förvaltningarnas planerade upphandlingar med ett uppskattat värde över en miljon kronor. I de olika planerna framgår när upphandlingarna är tänkta att genomföras och annonseras.

Om du inte hittar en planerad upphandling inom ditt område så kan det bero på att vi har avtal inom området eller att det redan pågår en upphandling. Då kan du kontakta oss för att få veta mer.

Även våra kommunala bolag planerar och genomför upphandlingar. Kontakta respektive bolag för att få reda på vad de planerar.

Upphandlingsannonser

Läs även

Uppdaterad