Så fungerar inköp och upphandling i Stockholms stad

Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling. Vi köper entreprenader, varor och tjänster för cirka 40 miljarder kronor om året.

Vi är en offentlig organisation med en av Sveriges största inköpsvolymer. Det är viktigt för oss att använda inköp och upphandling för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning utifrån målen i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm och Agenda 2030.

Program för inköp 2020–2023 (pdf)

För att stärka arbetet mot korruption har vi interna riktlinjer kring mutor och jäv. De är ett stöd för oss i våra relationer med andra som vi kommer i kontakt med i tjänsten. Det ska vara tydligt att favorisering eller godtycke inte får förekomma.

Riktlinjerna gäller för alla förtroendevalda och anställda i stadens nämnder och bolag.

Uppdaterad