Varför offentlig upphandling?

Stockholmarnas skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. Genom att konkurrensutsätta våra inköp får vi får rätt kvalitet till rätt pris utifrån våra behov. Vi kan också ställa krav för att driva på en hållbar samhällsutveckling.

Alla större offentliga upphandlingar annonseras. Det gör att vi som kund får reda på mer om vilka lösningar och leverantörer som finns på marknaden. Lagstiftningen kring offentlig upphandling säkerställer att alla leverantörer kan delta på lika villkor.

Vi annonserar på stadens annonsportal i Kommers. 

Uppdaterad