Varför offentlig upphandling?

Alla större offentliga upphandlingar annonseras. Det gör att vi som kund får reda på mer om vilka lösningar och leverantörer som finns och för att få in flera olika anbud. 

Vi annonserar på stadens annonsportal i Kommers. Lagstiftningen kring offentlig upphandling säkerställer att alla leverantörer kan delta på lika villkor.

Uppdaterad