Vård- och omsorgsboende

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende.

Krav och villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa mer om vilka krav Stockholms stad ställer.

Förfrågningsunderlag för vård- och omsorgsboende (pdf)

Så ansöker du

  1. Du ansöker elektroniskt i upphandlingssystemet Kommers. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök i Kommers.
  2. Direkt efter registrering får du tillgång till systemet. 
  3. Har du frågor om upphandlingen kan dessa ställas direkt i Kommers. 
  4. Inskickad ansökan blir endast godkänd om alla krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.
  5. Tilldelningsbeslut meddelas i Kommers.

Korttidsvård och profilboende

Korttidsvård och profilboende (vård- och omsorgsboende med profilering mot en målgrupp utifrån sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning) ingår inte i valfrihetssystemet. Stadens annonserar när det är aktuellt med upphandling.

Information för utförare

Här hittar du information om bland annat ersättning, stöd och regler för dig som redan är utförare eller leverantör till Stockholms stad. 

Uppdaterad