Hemtjänst

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för hemtjänst.

Krav och villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa mer om vilka krav Stockholms stad ställer.

Förfrågningsunderlag hemtjänst (pdf)

Bilaga 1, Särskilda kontraktsvillkor (pdf)

Så ansöker du

Innan du skickar in ansökan för att bedriva hemtjänst i Stockholms stad krävs tillstånd från IVO. När du fått tillstånd går ansökan till på följande sätt: 

 1. Du ansöker elektroniskt i upphandlingssystemet Kommers. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök i Kommers.
 2. Direkt efter registrering får du tillgång till systemet. 
 3. Har du frågor om upphandlingen kan dessa ställas direkt i Kommers. 
 4. Inskickad ansökan blir endast godkänd om alla krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.
 5. Tilldelningsbeslut meddelas i Kommers. 

Informationsmöten 2024

Innan ansökan skickas in ser staden gärna att sökande deltar i ett informationsmöte. På informationsmötet görs en genomgång av förfrågningsunderlaget och möjlighet finns att ställa frågor.

Informationsmötena genomförs en gång per månad med uppehåll under augusti:

 • Onsdag 10 januari 09.30–11.30
 • Tisdag 6 februari 09.30–11.30
 • Tisdag 5 mars 09.30–11.30
 • Tisdag 9 april 09.30–11.30
 • Tisdag 7 maj 09.30–11.30
 • Tisdag 11 juni 09.30–11.30
 • Tisdag 2 juli 09.30–11.30
 • Tisdag 10 september 09.30–11.30
 • Tisdag 8 oktober 09.30–11.30
 • Tisdag 5 november 09.30–11.30
 • Tisdag 10 december 09.30–11.30

Eventuellt kommer ett informationsmöte läggas in i augusti också.

Samtliga informationsmöten är hos äldreförvaltningen på adressen Älvsjö Stationsgata 21, Älvsjö.

Anmälan om deltagande görs till Christina Österling via e-post.

E-post: christina.osterling@stockholm.se

Information för utförare

Här hittar du information om bland annat ersättning, stöd och regler för dig som redan är utförare eller leverantör till Stockholms stad. 

Uppdaterad