Hemtjänst

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för hemtjänst.

Krav och villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa mer om vilka krav Stockholms stad ställer.

Förfrågningsunderlag hemtjänst (pdf)

Så ansöker du

Innan du skickar in ansökan för att bedriva hemtjänst i Stockholms stad krävs tillstånd från IVO. När du fått tillstånd går ansökan till på följande sätt: 

 1. Du ansöker elektroniskt i upphandlingssystemet Kommers. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök i Kommers.
 2. Direkt efter registrering får du tillgång till systemet. 
 3. Har du frågor om upphandlingen kan dessa ställas direkt i Kommers. 
 4. Inskickad ansökan blir endast godkänd om alla krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras inte.
 5. Tilldelningsbeslut meddelas i Kommers. 

Informationsmöten 2024

Innan ansökan skickas in ser staden gärna att sökande deltar i ett informationsmöte. På informationsmötet görs en genomgång av förfrågningsunderlaget och möjlighet finns att ställa frågor.

Informationsmötena genomförs en gång per månad med uppehåll under augusti:

 • Onsdag 10 januari 09.30–11.30
 • Tisdag 6 februari 09.30–11.30
 • Tisdag 5 mars 09.30–11.30
 • Tisdag 9 april 09.30–11.30
 • Tisdag 7 maj 09.30–11.30
 • Tisdag 11 juni 09.30–11.30
 • Tisdag 2 juli 09.30–11.30
 • Tisdag 10 september 09.30–11.30
 • Tisdag 8 oktober 09.30–11.30
 • Tisdag 5 november 09.30–11.30
 • Tisdag 10 december 09.30–11.30

Eventuellt kommer ett informationsmöte läggas in i augusti också.

Samtliga informationsmöten är hos äldreförvaltningen på adressen Älvsjö Stationsgata 21, Älvsjö.

Anmälan om deltagande görs till Christina Österling via e-post.

E-post: christina.osterling@stockholm.se

Information för utförare

Här hittar du information om bland annat ersättning, stöd och regler för dig som redan är utförare eller leverantör till Stockholms stad. 

Uppdaterad