Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

58 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-09-08

DIS:et avser handledning för personal inom socialförvaltningen och är indelad i olika verksamhetsområden. DIS:et organiseras och administreras av socialförvaltningen.

Sista svarsdag
2026-02-23
1944 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-08

Samtliga insatser i form av service och omvårdnad som kan förekomma i ett biståndsbeslut om hemtjänst dygnet runt alla dagar på året.

Sista svarsdag
2034-05-17
4949 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-07

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista ...

Sista svarsdag
2035-09-07
5427 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-08-31

Sista svarsdag
2099-12-31
28918 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-08-21

AB Svenska Bostäder avser bygga 87 studentbostäder och en förskola på fyra avdelningar på fastigheten Familjen 2 i Östberga, Stockholm. Projektet består av en huvudbyggnad, markarbeten som bl.a. omfattar förskolegård samt en förlängning av angöringsgatan Kinnaredsgränd.

Sista svarsdag
2020-10-09

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Upphandling skapad för gruppering av avtal vid avtalsimport

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Upphandling skapad för gruppering av avtal vid avtalsimport

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Upphandling skapad för gruppering av avtal vid avtalsimport

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Sista svarsdag
2030-07-03
3535 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-21

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ( DIS)gällande rörprojekttjänster i fastigheter för AB Svenska Bostäder och dess Dotterbolag AB Stadsholmen.

Sista svarsdag
2023-02-01
826 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-16

Denna upphandling avser upprättandet av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för inköp av ny utrustning för avbrottsfri kraftförsörjning, det kan även inkludera installation, driftsättning och service- och underhållsplan.

Sista svarsdag
2023-06-16
961 dagar kvar

Uppdaterad