Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

73 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-12-22

Ramavtal avs. styr- och övervakningssystem, avhälpande och planerat underhåll

Sista svarsdag
2021-01-28
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-22

Hässelby Torg är en del av Hässelby Centrum vid T-bana Hässelby Gård. Entreprenaden omfattar upprustning av torget med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning. Skötsel under garantitiden ska utföras i 2 år. Detaljerade beskrivningar framgår av handlingar under AFB.22 Entreprenaden innefattar en Option för upprustning av gångtunnel.

Sista svarsdag
2021-01-31
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Byggledare anläggnings- och huskonstruktion till projekt Stadshagen, ombyggnation av biljetthall.

Sista svarsdag
2021-01-27
4 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Projekt Hagastaden är i behov en en projektledare exploatering.

Sista svarsdag
2021-01-31
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Entreprenaden omfattar rivning av flygelbyggnad till Skärholmens Gymnasium för att på platsen uppföra ny byggnad, i 23 våningar, med kontor och bostäder.

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

OBSERVERA att inga frågor kommer besvaras mellan 21 december 2020 till och med 7 januari 2021. Objektet avser förberedande arbeten inför markförstärkningsarbeten (HD 1) och arbeten för etablering samt ombyggnad av Torshamnsgatan till arbetsgata (HD 2) i och vid Kista Äng.

Sista svarsdag
2021-02-08
16 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Upphandlingen omfattar driften av Grindstugans, Guldäggets, Magdas och Pärlans dagverksamheter med inriktning mot demenssjukdom. Uppdraget omfattar biståndsbedömd dagverksamhet för personer över 65 år med diagnosen demens. Upphandlingen omfattar dagverksamheter inom kategori A – Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom. Denna kategori utgörs av personer med diagnosticerad demenssjukdom ...

Sista svarsdag
2021-02-12
20 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

Entreprenaden innefattar ett åtagande avseende städning och städrelaterade tjänster avseende ge-mensamma utrymmen i B:s objekt. • Städning av avfallsrum, kommunikationsutrymmen, tvätt- och hygienutrymmen, administra-tiva lokaler, aktivitetsutrymmen samt periodisk städning. L ska följa B:s vid varje tillfälle gällande, riktlinjer, policies och rutiner samt de vid varje tillfälle gäl-lande lagar ...

Sista svarsdag
2021-01-31
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

Stockholms stad - Upphandling av tvätt- och textilservice 2020. Upphandlingen omfattar utbytesservice (tvätt, hämtning och lämning) av hyrda eller kundägda entrémattor och textilier samt cirkulationstvätt av flatgods och arbetskläder.

Sista svarsdag
2021-02-01
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

I Sätra Friidrottshall har löparbanor lagats och kompletterats under många år. I denna entreprenad skall all befintlig beläggning av syntetiskt golv rivas, underarbeten skall utföras och ny syntetiskt beläggning av prefabricerat vulkaniserat gummi läggas.

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

Objektet avser en fasadrenovering av Engelbrektsskolan på Valhallavä-gen 76, 114 27 Stockholm, som innefattar putsarbeten, fönsterrenove-ring och plåtarbeten. Engelbrektsskolan byggdes år 1899–1902 som består av tegelmurade stomytterväggar med hydrauliskt kalkbruk, putsskiktet är kalkbaserat och färgat med en kalkfärg. Skolan är grönklassad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering ...

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

Entreprenaden avser pålning, sponter, markrening, rörförläggning, inkl brunnar, betongarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten.

Sista svarsdag
2021-02-22
30 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-18

Entreprenaden omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor.

Sista svarsdag
2021-01-26
3 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Plantering av nya träd enligt MF, Markarbete, schaktning, asfaltering av KB och GC bana utanför Sv.Bostäders nya kvarter vid Bussenhusväg/plan i Tensta. Frågor kommer inte att besvaras från och med 21 december 2020 till och med 10 januari 2021.

Sista svarsdag
2021-01-24
1 dag kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Drift av lager samt transport med slingbil till byggarbetsplatser.

Sista svarsdag
2021-02-02
10 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för totalrivning av byggnader och fundament etc. Objekten är belägna i Slakhusområdet i Stockholm Hallvägen/Rökerigatan. Arbetsområdet framgår av ritningar i förfrågningsunderlaget. Frågor kommer inte att besvaras från och med 21 december 2020 till och med 10 januari 2021.

Sista svarsdag
2021-02-16
24 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Uppdaterad