Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

58 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-10-26

Stadsarkivet erbjuder sina medarbetare förebyggande hälsovård i form av massage vid två tillfällen per månad. Varje tillfälle är heldag (9-16, lunch 12-13) och indelas i 25 minuters pass. Varje medarbetare har rätt att boka in sig på ett pass per månad. Bokning, enligt nuvarande rutin, görs elektroniskt via en webblänk.

Sista svarsdag
2020-11-16
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-26

Syftet med denna upphandling är att tillförsäkra SVOA en kostnadseffektiv och högkvalitativ leverans av ekologisk KRAV godkänd gödsel för jordbruksverksamheten som bedrivs vid Bornsjön. SVOA kommer teckna ramavtal med 1 leverantör. Verksamhetens huvuduppgift är att långsiktigt bevara Bornsjön som vattentäkt och vi har både vattenskyddsområde och naturreservat med särskilda regler och krav att ...

Sista svarsdag
2020-11-17
20 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-23

Denna förfrågan avser mätinstrument för partiklar PM10 och PM2.5.

Sista svarsdag
2020-11-09
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-23

Upphandlingen avser omläggning av befintlig huvudvattenledning DN600mm sentab, ca 400m, till huvudvattenledning DN800mm stål, ca 430m, mellan Gamla Tyresövägen/Vinthundsvägen och Gamla Tyresövägen/Flygledargatan, inklusive byggande av ventilkammare vid båda inkopplingspunkter.

Sista svarsdag
2020-12-17
50 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-22

Trafikkontoret avser upphandla en byggledare för cykeluppdraget Västberga Allé, uppdraget består i att delta aktivt i granskning av handlingar, framtagande av förfrågningsunderlag samt byggledning av entreprenaden.

Sista svarsdag
2020-11-10
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-22

Detta ramavtal avser samtliga typer av VS-installationsarbeten inom SISAB:s fastighetsbestånd. Ramavtal kommer att träffas med tre (3) entreprenörer som ska täcka SISAB:s behov.

Sista svarsdag
2020-11-21
24 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-21

Upphandlingen avser en entreprenad för mark- och konstruktionsarbeten för ny gång- och cykelanslutning från Dartanjangs gata i Annedal till planerad tvärbanehållplats i Solvalla, genom Solvalla koloniområde och i tunnel under Ulvsundavägen.

Sista svarsdag
2020-11-30
33 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-21

Övergripande beskrivning, att främst nattetid utföra temporära trafikavstängningar dels enligt ett av beställaren förbestämt årligt driftavstängningsschema och dels vid planerade och akuta extra avstängningar.

Sista svarsdag
2020-11-30
33 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-21

Detta ramavtal avser markarbeten i form av underhållsarbeten och mindre entreprenader vid samtliga av SISAB förvaltade fastigheter enligt kontrakt 1-3. Exempel på markarbeten som ingår i ramavtalet: • Finplaneringsarbeten såsom plantering av buskar, blommor, läggning av grästorv. • Beläggningsarbeten av asfalt, platsgjuten fallskyddsgummi och konstgräs. • Mindre anläggningsarbeten i form ...

Sista svarsdag
2020-12-02
35 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-21

Trafikkontorets syfte med denna RFI-förfrågan är att innan upphandling inhämta synpunkter från entreprenörer för att i mesta möjliga mån skapa en förfrågan som entreprenörer bemöter och intresserar fler aktörer på marknaden för att för en kommande upphandling få bättre marknadskännedom. Drift och underhålls entreprenader för offentlig belysning består idag av många olika typer av arbeten. Det ...

Sista svarsdag
2020-11-02
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-19

Upphandlingen avser konsultstöd gällande RSMP-protokoll, styr- och övervakningssystem för trafiksignalanläggningar samt stöd i teknikfrågor gällande trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

Sista svarsdag
2020-11-05
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-19

Sista svarsdag
2021-01-15
79 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-17

Upphandingen avser inköp av råvaror, tillagning av måltider och servering.

Sista svarsdag
2020-11-16
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-16

Övergripande, utförandeentreprenaden avser utförande av ny GC-tunnel i Västertorp med anslutande cykelbana. GC-tunnel ska byggas bredvid tunnelbanan och lanseras in sommaren 2021. Trafikförvaltningens underhållsentreprenör kommer att utföra montering och demontering av spåranläggningen.

Sista svarsdag
2020-11-19
22 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-16

Trafikkontoret anlitar leverantörer för utförandet av gatudriften. Gatudrift avser åtgärder för att hålla stadens gatumark samt cykel- och gångbanor rena och farbara oavsett säsong och väderlek. Staden är uppdelad i elva geografiska kontraktsområden som upphandlas var för sig. Uppdraget avser barmarksrenhållning och vinterväghållning i stadsdelarna Farsta och Skarpnäck

Sista svarsdag
2020-12-09
42 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-16

Entreprenaden omfattar transport och slutligt omhändertagande av sand och gallerrens från Henriksdal, Sickla samt från Bromma reningsverk.

Sista svarsdag
2020-11-10
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-15

Upphandlingen omfattar ramavtal för upprättande av riskanalyser inför, fastighetsbesiktning inför och efter samt vibrationsmätning under tiden för utförande av de markarbeten för VA-infrastruktur som Stockholm Vatten utför, antingen genom egenregiverksamhet eller genom anlitad entreprenör. Upphandlingen är uppdelad i följande delområden Delområde A: Riskanalys Delområde B: ...

Sista svarsdag
2020-11-16
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-15

En ny dagvattentunnel ska byggas från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Den kallas Nya Östbergatunneln (NÖT), eftersom den blir en förlängning på dagvattentunneln från Östberga och ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen. Tunneln blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden. För mer information om ...

Sista svarsdag
2020-11-18
21 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-14

RFI – OVK Besiktningar

Sista svarsdag
2020-11-01
4 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-13

Kompletterande upphandling av Tillsyn och avhjälpande underhåll för tak på bostadsfastigheter. Upphandlingen görs för delområde i Stockholmshems bestånd. Stockholmshem har tidigare annonserat för ramavtalet men då inte tillräckligt många lämpliga anbud inkommit görs nu en kompletterande upphandling för 1 av de 5 delområden som var med i originalupphandlingen. Denna upphandling avser kontrakt ...

Sista svarsdag
2020-10-29
1 dag kvar

Uppdaterad