Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

90 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2021-04-11

Upphandlingen avser tecknande av ramavtal avseende konsulter för projektering av takkonstruktioner samt besiktning av tak på Beställarens fastighetsbestånd.

Sista svarsdag
2021-05-08
27 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-09

Exploateringskontoret har behov av en entreprenör för finplanering inom delar av projekt Persikan.

Sista svarsdag
2021-05-10
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-09

För grusplanen på Sköndals BP skall anläggning av konstgräsplan med underliggande ispist mm ske.

Sista svarsdag
2021-04-26
15 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-09

Stockholm Vatten och Avfall ska upphandla ett ramavtal med 1 leverantör avseende Beställarstöd för Stockholms Framtida Vattenförsörjning – Vattenverk SFV-V.

Sista svarsdag
2021-04-28
17 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-09

Detta är en RFI för en kontaktplattsform inom Stockholms stad. Kommande upphandling ska täcka behoven av en plattform för kontaktcenterverksamhet. Stockholms stad inbjuder intresserade leverantörer att lämna RFI-svar enligt de förutsättningar som anges i denna RFI.

Sista svarsdag
2021-04-20
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-08

Idrottsförvaltningen avser att upphandla fyra (4) kombiskurmaskiner till dess sim- och idrottshallar.

Sista svarsdag
2021-05-07
26 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-07

Idrottsförvaltningen avser att upphandla reparationer och underhåll av konstgräs samt löparbanor då tidigare avtal löper ut.

Sista svarsdag
2021-05-07
26 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-07

Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad har behov av en bredd av insatser för nyanlända som ökar deras möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Information om kraven på leverantören och efterfrågade tjänster finns i inbjudan. Prel. dag för leverans är den 1 juni 2021. Hela uppdraget ska vara avslutat senast den 31 december 2021. Detta är en pilotomgång som som den ...

Sista svarsdag
2021-04-30
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-07

Välkommen att delta i upphandling av a] skissförslag samt samt b] eventuellt gestaltningsuppdrag. Uppdraget avser ett lysande eller belyst verk - en relief eller ett tredimensionellt verk - direkt på fasad. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen ska bli ett signum och ett orienterande riktmärke i Kista centrum.

Sista svarsdag
2021-05-10
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-07

Webbaserad juridisk informationstjänst till Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Upphandlingen är indelad i två avtalsområden.

Sista svarsdag
2021-04-29
18 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-06

Upphandlingen omfattar en hel åtagande för klottersanering, klotterskydd, högtryckstvätt, målning, blästring och liknande av konstruktioner och andra anläggningar/anordningar (trafiksignalanläggningar, belysningsanläggningar, vägmärken och gatumöbler inom offentlig plats inom Stockholms stad. Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden: - Område 1: Söderort - Område 2: Innerstaden - Område ...

Sista svarsdag
2021-05-10
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-06

Avser bl a ombyggnad av kök och matsal samt tillbyggnad av retur-rum, hus B. Alla installationer byts och ny elservis för högre effekt in-stalleras. Nya fläktrum anordnas i källarutrymme och på vinden ovanpå köket där yttertaket höjs några decimeter.

Sista svarsdag
2021-05-09
28 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-06

RFI inför Stockholms stads planerade upphandling av ramavtal avseende digitala enheter till stadens pedagogiska verksamheter.

Sista svarsdag
2021-04-21
10 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-06

Hej! Stockolms stad önskar bjuda in till leverantörsdialog kring den kommande upphandlingen av insatser till barn och unga - jourhem. Leverantörsdialogen kommer att äga rum den 29 april 2021 klockan 9-10.30. Vänligen kontakta socialförvaltningen via frågor och svar-funktionen i Kommers eller via mail: upphandling.sof@stockholm.se för att få mer information om leverantörsdialogtillfället ...

Sista svarsdag
2021-04-28
17 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-02

Idrottsförvaltningen avser att upphandla en ny ishockeysarg till Mälarhöjdens IPs ishall samt demontering och bortforsling av befintlig sarg. till Sätra IP

Sista svarsdag
2021-05-03
22 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-04-01

Entreprenad fastighetsdrift - Micasa Fastigheter i Stockholm AB Entreprenaden omfattar i huvudsak fastighetsdrift och avhjälpande underhåll avseende • entreprenadområde 1 - Västerort • entreprenadområde 2 - Innerstaden • entreprenadområde 3 - Söderort.

Sista svarsdag
2021-05-06
25 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-31

Entreprenaden omfattar krossning av entreprenadberg till färdig slutprodukt. Krossade fraktioner ska högas upp inom angivet arbetsplatsområde i samråd med ansvarig från arbetsledare på Masslogistikcenter. Krossning sker efter avrop och förnyad konkurrens med prissättning av aktuell mängd för krossning. Krossningen sker i kampanjer efter behov normalt en till två gånger per år beroende på ...

Sista svarsdag
2029-11-30
3155 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-31

Upphandlingen avser ett nytt styr- och övervakningssystem för stadens trafiksignalanläggningar.

Sista svarsdag
2021-04-30
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Upphandlingen avser en byggprojektcontroller till projekt Hagastaden.

Sista svarsdag
2021-05-06
25 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Upphandlingen omfattar tillagning och servering av elev- och personalmåltider, inköp av råvaror samt övriga arbetsuppgifter som krävs för genomförandet av tjänsten, enligt omfattningen i denna upphandling.

Sista svarsdag
2021-05-03
22 dagar kvar

Uppdaterad