Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

73 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2021-01-22

Sista svarsdag
2021-02-21
28 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-22

SISAB avser att genomföra tillgänglighetsanpassningar av 12 skolor vara en är option (etapp 4) under 2021-2022 och har för avsikt att handla upp 2 entreprenörer.

Sista svarsdag
2021-02-07
14 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-21

Upphandlingen avser nybyggnad av liljevalchstorg i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Sista svarsdag
2021-02-15
22 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-21

Nyanläggning av entré vid Strandkyrkogården. Entreprenaden omfattar bland annat schaktning, växtbäddsuppbyggnad och trädplantering samt montering stenblock.

Sista svarsdag
2021-02-22
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-20

Prefabricerade betongblock för bulklager. Betongblocken ska användas för att bygga upp väggar.

Sista svarsdag
2021-02-10
17 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-19

Central upphandling av kök- och hushållsprodukter till Stockholms stad. Med kök- och hushållsprodukter menas i denna upphandling: serveringsredskap, porslin, bestick, tillredningsredskap, tallrikar, köksutensilier, bleck, bakrelaterade artiklar etc.

Sista svarsdag
2021-02-21
28 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-19

I samband med att Hästhagsskolan i Farsta byggs ut och renoveras, ges plats för en tredimensionell väggbaserad konstnärlig gestaltning på skolans fasad, i nära anslutning till den nya entrén. Verkets storlek ger möjligheter att skapa en konstnärlig gestaltning som utmanar den ursprungliga, strama arkitekturen. Utlysningen avser uppdrag att göra ett skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.

Sista svarsdag
2021-02-22
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-19

Sista svarsdag
2021-02-18
25 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-18

Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende en Floor Manager (FM) till Hötorgshallen och Östermalmshallen i Stockholm, vilka ägs och förvaltas av Fastighetskontoret.

Sista svarsdag
2021-02-12
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-18

Denna ramavtalsupphandling avser injustering av värmesystem och värmeåtervinningssystem, energianalyser och driftoptimering. Uppdragen skall redovisas i en rapport som vid behov innehåller förslag på åtgärder. Anbudsgivare skall också ha förmågan att på plats utföra injusteringen inklusive att vid behov byta ut enstaka komponenter.

Sista svarsdag
2021-02-19
26 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-18

Sista svarsdag
2021-02-22
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-18

Upphandling av privata utförare till Stockholms stads valfrihetssystem inom dagverksamhet för personer 65 år och äldre

Sista svarsdag
2099-12-30
28829 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-15

Lagersystem för bygglogistikcenter

Sista svarsdag
2021-02-02
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-13

Entreprenad SN92 Bussterminal installationer bestående av entreprenaddelarna SN921 El och telesystem, SN922 Luftbehandlingssystem, SN923 Värme Sanitet Kyla, SN924 Sprinkler och SN925 Styr. Allt arbete kommer att utföras med modellbaserade handlingar som underlag. Omfattning av entreprenaden framgår av handlingar förtecknade i kod AFB.22.

Sista svarsdag
2021-03-30
65 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-12

Vård- och omsorgsboende i kategorierna somatisk vård och omsorg och gruppboende för personer med demenssjukdom.

Sista svarsdag
2050-01-03
10571 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-11

Upphandlingen avser att genomföra projektering för renovering eller utbyte av Västerbron i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Sista svarsdag
2021-02-15
22 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-07

Upphandlingen avser ramavtal avseende glasningsarbeten på Beställarens fastigheter. Avropen kan avse både akuta och icke akuta arbeten.

Sista svarsdag
2021-02-15
22 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-01-07

De tre allmännyttiga bostadsbolagen AB Svenska Bostäder, inkl. dotterbolaget Stadsholmen, AB Stockholmshem samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB, hädanefter Bolagen, upphandlar härmed en kommunikationsoperatör. Upphandling genomförs enligt Lagen om Upphandling av Koncessioner (LUK). Bolagen äger varsitt fibernät som täcker huvuddelen av Bolagens lägenheter och lokaler. Upphandlingen gäller ...

Sista svarsdag
2021-02-19
26 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-28

Ramavtalsupphandling av lokalvård med ytterligare konkurensutsätning för Fastighetskontorets lokaler.

Sista svarsdag
2021-01-29
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-23

Denna upphandling avser konstnärlig gestaltning i spårporten i den östra delen av Arlaparken. Arlaparken är en del av ett större byggprojekt, Årstastråket, som ska stå klart i slutet av 2022. LJUS är ett övergripande tema för hela byggprojektet.

Sista svarsdag
2021-02-01
8 dagar kvar

Uppdaterad