Avslutade upphandlingar

Här kan du se resultatet av genomförda och avslutade upphandlingar.

Upphandlingarna är sådana som efterannonseras just nu i stadens upphandlingsverktyg Kommers.

12 avslutade upphandlingar

Publiceringsdatum: 2021-04-12

Sista svarsdag
2021-01-27

Publiceringsdatum: 2021-04-07

Sista svarsdag
2021-03-08

Publiceringsdatum: 2021-04-06

Sista svarsdag
2021-03-20

Publiceringsdatum: 2021-03-31

Upphandling avbruten

Sista svarsdag
2021-03-08

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning

Sista svarsdag
2021-01-29

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Sista svarsdag
2021-02-12

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Sista svarsdag
2020-09-14

Publiceringsdatum: 2021-03-23

Sista svarsdag
2020-12-17

Publiceringsdatum: 2021-03-23

Sista svarsdag
2021-02-15

Publiceringsdatum: 2021-03-16

Sista svarsdag
2021-01-11

Publiceringsdatum: 2021-03-15

Sista svarsdag
2021-01-31

Andra upphandlingsannonser

Uppdaterad