Markanvisningar

Stockholms stad äger ungefär 70 procent av marken inom kommungränsen och hyr ut sin mark till privatpersoner och företag. Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark fördelar staden mark till olika byggaktörer.

Du som byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande.

Markanvisningspolicy 2015 (pdf, 3,28 MB, nytt fönster)

Markanvisningsregister

I stadens markanvisningsregister finns bland annat uppgifter om vem som fått markanvisning, var, när och för hur många lägenheter.

Markanvisningar 2020 januariapril (pdf, 500 kB, nytt fönster)

Markanvisningar 2007–2019 (pdf, 1,49 MB, nytt fönster)

Markanvisningstävlingar och jämförelseförfarande

När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi ibland markanvisningstävlingar eller jämförelseförfaranden.

Vid en markanvisningstävling är det framförallt priset på marken som byggaktören lämnar i sitt anbud som avgör. Högst pris får markanvisningen.

I formen med jämförelseförfarande vänder vi oss till de som vill utveckla området inom ett visst av staden förutbestämt tema. Några exempel på teman är

  • arkitektur
  • social hållbarhet
  • mobilitet
  • boendetyper.

Vi jämför de olika inkomna förslagen och utser det bästa och vinnaren kan genomföra sitt stadsutvecklingsprojekt.

Aktuella tävlingar

När staden har en aktuell tävling så publicerar vi inbjudan, och övriga underlag som krävs för att kunna deltaga i tävlingen här. 

Prenumerera på markanvisningstävlingar

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du veta när det är nya tävlingar på gång. Nyhetsbrevet riktar sig framförallt till byggaktörer men alla intresserade är självklart välkomna att prenumerera.

Aktuella jämförelseförfaranden

Ett område inom del av fastigheten Akalla 4:1 intill Hanstavägen i nordöstra Husby mot gränsen till Kista. Här vill staden omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk med inriktning på socialt värdeskapande stadsutveckling.

Genomförda tävlingar

Är det någon tidigare genomförd tävling du vill veta mer om så är du välkommen att höra av dig till exploateringskontorets registratur, se kontaktuppgifter i högerspalten. 

Hållbarhetskrav vid byggande

Uppdaterad