Definitioner för miljöfordon

Här finns definitioner för miljöbilar och miljölastbilar som används vid stadens upphandlingar.

Stockholms stads miljöbilsdefinition

Stockholms stads miljöbilsdefinition har tre olika nivåer:

 1. Bas.
 2. Miljöbil.
 3. Miljöbil spjutspets.

Vid upphandlingar till stadens nämnder används Miljöbil och Miljöbil spjutspets som utgångspunkt. Nivå Bas används endast när andra alternativ inte är tekniskt möjliga.

 • Bilar (utom laddhybrider) som släpper ut max 60 g/km CO2.
 • Fordon som släpper ut maximalt 60 gram CO2/km.
 • Etanol- och gasbilar (ej gasol) som släpper ut max 190 g CO2/km.

Får endast tillämpas när miljöbil spjutspets eller miljöbil inte är praktiskt möjligt.

Fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsen:

 • Max 95 g CO2/km enligt skattegrundande utsläppsvärde.
 • Högst 190 g CO2/km om fordonet är godkänt för fordonsgas/vätgas/ etanol/el enligt Vägtrafikregistret eller godkänt av fordonstillverkaren för HVO100.

Fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsen, samt lätta lastbilar:

 • Max 214 g CO2/km enligt skattegrundande utsläppsvärde.
 • Högst 290 CO2/km om fordonet är godkänt för fordonsgas/vätgas/etanol/el enligt Vägtrafikregistret eller godkänt av fordonstillverkaren för HVO100.

Fordon som kan tankas med förnybara drivmedel får även ett krav på att det ska tankas med minst en viss mängd av det förnybara bränslet. Tankningsgraden kontrolleras genom uppföljning av kontraktorernas tankningsstatistik.

Stockholms stads miljölastbilsdefinition

Det inte finns någon nationell definition för miljölastbilar med totalvikt över 3,5 ton. Stockholms stad har tagit fram en egen definition för miljölastbil. Definitionen används i stadens upphandlingar. Göteborgs stad använder samma miljölastbilsdefinition.

Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton)

Fordonet ska vara registrerat i vägtrafikregistret för drift med något av följande drivmedel:

 1. Enbart ”el”. (Denna kategori omfattar elfordon.)
 2. ”El” i kombination med annat drivmedel. (Denna kategori omfattar elhybrider och laddhybrider.)
 3. Minst ett annat drivmedel utöver ”diesel”, ”bensin”, ”gasol”/”LPG” och ”el”.
  (Denna kategori omfattar fordon som är certifierade för alternativa drivmedel som till exempel biodiesel (RME/FAME), HVO-diesel. biogas/fordonsgas/metan samt vätgas.

Några exempel på fordon som omfattas av definitionen

Exempel på fordon som omfattas av miljölastbilsdefinitionen är

 • elhybrider
 • metandieselfordon
 • fordon drivna med fordonsgas, etanol ED95 eller DME.

Förutom de fordon som uppfyller definitionen av miljöfordon får även tunga fordon som drivs med 100 procent förnybart drivmedel som FAME/RME eller HVO-diesel användas för att uppfylla kravet.

På miljöfordons webbplats finns information om olika lastbilsmodeller som räknas som miljölastbilar. 

Uppdaterad