Trafikkontorets upphandlingsplan

Som ett led i trafikkontorets arbete med upphandlingsinformation kan du ta del av en grov sammanställning över planerade upphandlingar för de närmaste åren. Avsikten är att ge marknadens företag, stora som små, nya som gamla, en information om vilka jobb som kan tänkas komma att läggas ut för räkning.

Observera att listan inte är att betrakta som uttömmande. Upphandlingar kan tillkomma eller utgå. Angivna tider är därtill preliminära och kan komma att ändras.

Trafikkontorets upphandlingsplan (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Uppdaterad