Planerade upphandlingar och befintliga avtal

Här finns sammanställningar över stadens planerade upphandlingar 2019 och befintliga verksamhetsavtal.

Planerna är uppdelade förvaltningsvis. Har du frågor kring planerna kan du vända dig till respektive förvaltning.

Fackförvaltningar

Plan för upphandling, Facknämnder 2019 (pdf, 191 kB, nytt fönster)

Stadsdelsförvaltningar

Plan för upphandling, Stadsdelsnämnder 2019 (pdf, 282 kB, nytt fönster)

Trafikkontorets upphandlingsplan

Som ett led i trafikkontorets arbete med upphandlingsinformation kan du ta del av en grov sammanställning över planerade upphandlingar för de närmaste åren. Avsikten är att ge marknadens företag, stora som små, nya som gamla, en information om vilka jobb som kan tänkas komma att läggas ut för räkning.

Observera att listan inte är att betrakta som uttömmande. Upphandlingar kan tillkomma eller utgå. Angivna tider är därtill preliminära och kan komma att ändras.

Trafikkontorets upphandlingsplan (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Uppdaterad