Bli rådgivare åt blivande företagare

Nu söker vi dig som vill ge råd åt blivande företagare. Starta eget Stockholm är ett kundval för nyföretagarrådgivning i Stockholms stad.

I och med Starta eget Stockholm kan stockholmare som vill starta eget företag välja mellan ett flertal olika rådgivare. 

Starta eget Stockholm ger fler företagsfrämjande aktörer möjlighet att erbjuda rådgivning än idag. Idag uppger hälften av stockholmarna att de skulle vilja starta företag men bara ett fåtal gör det. Ännu färre stockholmare känner till att de har tillgång till kostnadsfri nyföretagarrådgivning. Målsättningen är att en individuellt anpassad rådgivning ska leda till att fler tar steget att starta eget.

Ett inkluderande kundval för alla

Starta eget Stockholm ska vara ett inkluderande kundval för alla. Målet är att fler och olika nyföretagarrådgivare ska kunna nå fler personer i Stockholms ytterstad, samt fler utrikesfödda och kvinnor.

Så funkar Starta eget Stockholm – tre moduler

Nyföretagarrådgivningen bygger på tre moduler som tillsammans skapar en tydlig resa mot att förverkliga en ny affärsidé. Som leverantör kan du auktoriseras som nyföretagarrådgivare inom någon av eller i alla modulerna genom att uppnå olika krav.

Alla stockholmare är välkomna att söka nyföretagarrådgivning. Mellan modul två och tre kommer kunden att få en rekommendation om nästa steg. Då bedömer rådgivaren om kunden är redo för enskild rådgivning eller bör utveckla affärsidén ytterligare.

Det finns en maxgräns för hur mycket rådgivning en stockholmare får utnyttja. Mängden rådgivning mäts med hjälp av ett poängsystem.

Så fungerar modulerna
Modul Entreprenör Nyföretagarrådgivare
1: Stimulering Inspiration och information om att starta företag, främst genom föreläsningar.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet av att inspirera
 • relevant metodik.
2: Idéutveckling Idéutveckling via workshops eller individuell rådgivning.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet i kvalitetssäkring av affärsidéer
 • relevant metodik
 • referenser från tidigare deltagare/uppdragsgivare
 • lämpliga lokaler.
3. Affärsrådgivning Förberedelse för start av företaget.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet i att realisera affärsidéer inom specialområde
 • relevant metodik
 • lokal
 • ansvarsförsäkring.

Maxtak per kund

Starta eget Stockholm har ett tak på hur mycket kunden får nyttja rådgivningen.

 • I modul 1 finns inget tak i antal timmar som kund kan konsumera aktiviteter.
 • I modul 2 och 3  kan kund konsumera fem timmar aktiviteter i respektive modul.
 • I modul 2 viktas en timme gruppaktivitet som 0,2 och kunden kan max konsumera två timmar enskilda aktiviteter. Det innebär att en exempelkund kan konsumera maximalt två timmar enskilda aktiviteter samt 15 timmar gruppaktivitet i modul 2 (2 + 15 * 0,2 = 5). Alternativt kan kunden maximalt konsumera 1 timme enskild aktivitet samt 20 timmar gruppaktivitet i modul 2 (1 + 20 * 0,2 = 5).

Ersättningsmodell

Ersättningen ser olika ut beroende på inom vilken modul du är rådgivare inom. Du kan fördjupa dig i ersättningsmodellen på sidan som riktar sig till redan auktoriserade rådgivare. 

Så blir du auktoriserad nyföretagarrådgivare

För att bli nyföretagarrådgivare behöver du gå igenom en ansökansprocess. 

 1. Ansökan. För att bli auktoriserad ska du kunna ge nyföretagarrådgivning på ett sakkunnigt sätt i överensstämmelse med fastställda villkor. Du ska kunna redovisa
  • en ändamålsenlig verksamhet
  • erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap
  • metodidé
  • referenser.


  Du skickar in din ansökan som behandlas inom tre veckor.

  Därefter kan eventuella kompletteringar till ansökan begäras. Då har du åtta veckor på dig att komplettera ansökan.

 2. Möte och intervju. Inom två veckor efter att din ansökan har godkänts bjuds du in till möte med Stockholm Business Region, Stockholms stads näringslivsbolag. I mötet beskriver du din verksamhet, metodidé och erfarenhet med mera. Om något är oklart eller saknas i ansökan får du möjlighet att komplettera den. På mötet får du även information om nästa steg och fortsatt process.
 3. Utredning och referenstagning. Efter din ansökan gåtts igenom kontrollerar Stockholm Business Region dina referenser. Referensfrågorna är utformade utifrån fastställda auktorisationsvillkor.
 4. Godkänd auktorisation och utbildning. Om referenserna styrker din ansökan tecknas ett avtal mellan dig och Stockholm Business Region. Om du blir godkänd får du datumförslag för utbildning. Därefter behöver du redovisa ditt arbete varje år.

Om du inte blir godkänd

Om du inte uppfyller kraven får du ett skriftligt besked från Stockholm Business Region om vad du saknar för att bli auktoriserad. I beskedet får du också information om hur du kan komplettera din ansökan.

Villkor för auktorisation

Om du vill bli auktoriserad som nyföretagarrådgivare måste du

 • uppfylla de generella villkoren för nyföretagarrådgivare
 • uppfylla de specifika villkoren för den modul du vill bli auktoriserad för
 • följa de administrativa föreskrifterna.

Villkor för att bli auktoriserad rådgivare

För att bli auktoriserad rådgivare inom Starta eget Stockholm behöver du följa de villkor och föreskrifter som gäller. Villkoren och föreskrifterna kan komma att förändras över tid. Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning eller bli avauktoriserad.

Det finns både generella auktorisationsvillkor gällande nyföretagarrådgivning och specifika auktorisationsvillkor som ställs på dig som rådgivare.

Generella och specifika auktorisationsvillkor för nyföretagarrådgivning (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Utöver auktorisationsvillkoren behöver du även följa administrativa föreskrifterna för Starta eget Stockholm.


Administrativa föreskrifter för nyföretagarrådgivning (pdf, 780 kB, nytt fönster)

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning. Det kan leda till att du blir av med din auktorisation.

Du som får en varning ska redovisa en åtgärdsplan med lösningar på bristerna och en tydlig tidsplan för åtgärderna.

Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte upprättar en åtgärdsplan och genomför den kan det leda till avauktorisation.

Du kan bli avauktoriserad om du inte följer auktorisationsvillkoren.

Om du blir avauktoriserad får du tydlig information om varför det sker. Det kan till exempel handla om att du fått en tidigare varning eller att du inte åtgärdat påtalade brister.

I beslutsprocessen om avauktorisation får du möjlighet att lyfta dina synpunkter.

Om du blir avauktoriserad kommer du inte få några nya nyföretagarrådgivningar eller aktiviteter beviljade. Du får ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region om att du avauktoriserats och du tas bort från bokningssystemet.

Efter 12 månader har du möjlighet att ansöka om ny auktorisation.

Du kan överklaga ett beslut om avauktorisation.

Brott mot villkoren som nyföretagarrådgivare

Varning

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning. Det kan leda till att du blir av med din auktorisation. Du som får en varning ska redovisa en åtgärdsplan med lösningar på bristerna och en tydlig tidsplan för åtgärderna.

Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte upprättar en åtgärdsplan och genomför den kan det leda till avauktorisation.

Avauktorisation

Du kan bli avauktoriserad om du inte följer auktorisationsvillkoren. Om du blir avauktoriserad får du tydlig information om varför det sker. Det kan till exempel handla om att du fått en tidigare varning eller att du inte åtgärdat påtalade brister.

I beslutsprocessen om avauktorisation får du möjlighet att lyfta dina synpunkter.

Om du blir avauktoriserad kommer du inte få några nya nyföretagarrådgivningar eller aktiviteter beviljade. Du får ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region om att du avauktoriserats och du tas bort från bokningssystemet. 

Efter 12 månader har du möjlighet att ansöka om ny auktorisation.

Du kan överklaga ett beslut om avauktorisation.

Ansök om att bli nyföretagarrådgivare

För att bli nyföretagarrådgivare inom Starta eget Stockholm måste du ansöka för att bli auktoriserad.

Så ansöker du - Starta eget Stockholm (pdf, 527 kB, nytt fönster) 

Ansökan om att utföra nyföretagarrådgivning åt Stockholms stad (pdf, 771 kB, nytt fönster)

Du ansöker om att bli nyföretagarrådgivare till Stockholm Business Region som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Uppdaterad